1 » Regulamin programu lojalnosciowego2
Szukaj

Regulamin programu lojalnosciowego

REGULAMIN
Programu Bonusowego Sklepu Internetowego PROGRESSIVE
 
§1
Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin Programu Bonusowego (dalej „Program”) sklepu internetowego PROGRESSIVE (dalej „Sklep”), określa zakres i warunki przyznawania uczestnikom Programu punktów bonusowych, które uczestnik programu może wymienić na zakupy dokonywane w sklepie internetowym PROGRESSIVE  prowadzonym przez firmę PROGRESSIVE Agata Szurlej z siedzibą we Wrocławiu (52-008) przy ul. Sosnowieckiej 5, numer NIP: 8991421869, numer REGON: 931056681.
 
§2
Rejestracja
 1. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna lub prawna, która uprzednio zarejestrowała się jako Klient Sklepu, za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej https://www.czasnaherbate.net/rejestracja.html
 2. Klienci, którzy dokonali rejestracji przed wejściem w życie Programu, nie mają obowiązku rejestracji, mogą jednak złożyć oświadczenie o rezygnacji z udziału w Programie.
 3. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.
 4. Procedura związana z rejestracją jest bezpłatna.  
 5. Na podany podczas rejestracji adres mailowy, oprócz informacji otrzymywanych przez Klienta, zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego PROGRESSIVE, dostępnym na stronie internetowej http://www.czasnaherbate.net/regulamin-sklepu-pm-21.html, Klient będzie otrzymywał informację o liczbie punktów przyznanych w Programie.
 6. Poprzez rejestrację Klient potwierdza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. Przy każdym zamówieniu, punkty bonusowe są automatycznie zapisywane na indywidualnym koncie Klienta biorącego udział w Programie.
 
§3
Zasady Programu
 1. Poprzez zakupy w Sklepie, Klient, będący uczestnikiem Programu, otrzymuje punkty bonusowe, uprawniające do płacenia zgromadzonymi punktami za kolejne zakupy w Sklepie. Punkty nie mają terminu ważności.
 2. Za każde wydane 1,00 zł (jeden złoty) Klient otrzymuje 1 (jeden) punkt bonusowy.
 3. Za dokonanie rejestracji konta klienta, Klient otrzymuje dodatkowo 100 punktów bonusowych.
 4. Za wystawienie recenzji dla produktów na stronie internetowej www.czasnaherbate.net w karcie danego produktu, Klient otrzymuje dodatkowo 20 punktów bonusowych. Recenzja może dotyczyć wyłącznie zakupionego produktu.
 5. Przy zakupach w Sklepie przy użyciu punktów bonusowych, każde 10 punktów bonusowych ma wartość 1,00 zł (jednego złotego).
 6. Płatności przy użyciu punktów bonusowych można łączyć z płatnościami pieniężnymi. Dokonując zamówienia Klient wskazuje jaką liczbę punktów bonusowych przeznacza na zapłatę.
 7. Przy płatnościach przy użyciu punktów bonusowych obowiązuje minimalny limit 10 (dziesięciu) punktów bonusowych oraz limit wartości zamówienia nie niższej niż 10 zł (dziesięć złotych).
 8. Przy płatnościach z użyciem punktów bonusowych, można jednorazowo wydać nie więcej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) punktów bonusowych. 
 9. Punkty bonusowe, przeznaczone na dokonanie zakupu, zostają zdjęte z indywidualnego konta Klienta.
 
 
§4
Postanowienia końcowe
 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem mają zastosowanie:
  1. Regulamin Sklepu Internetowego PROGRESSIVE, dostępnym na stronie internetowej: http://www.czasnaherbate.net/regulamin-sklepu-pm-21.html,
  2. Regulamin Programu Bonusowego Sklepu Internetowego, dostępny na stronie internetowej: http://www.czasnaherbate.net/regulamin-programu-lojalnosciowego-pm-85.html
  3. Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. 16, poz. 93 ze zm.), ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  4. ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.),
  5. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.),
  6. inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
 2. Firma Progressive zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym Klienci będą informowani drogą poczty elektronicznej.
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z wszelkie spory mogące wyniknąć uczestnictwa w Programie będą rozstrzygane przez Sąd powszechny.
 4. Wszelkie uwagi bądź pytania odnośnie Programu prosimy kierować na adres biuro@czasnaherbate.net bądź telefonicznie pod numerem  605 727 222 (opłata według cennika właściwego operatora).

Przejdź do strony głównej

Transferuj.pl
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
 

Zapisz się do naszego Newslettera i zyskaj !

Podaj nam swój adres mailowy, a w zamian otrzymasz kupon rabatowy na zakupy w naszym sklepie internetowym o wartości 15%

Minimalna wartość zamówienia o jakiej będzie można zrealizowac kupon rabatowy to: 50,00 zł